Preguntes més freqüents

 • Necessito coneixements previs en ciències per tutoritzar aquest projecte?
  No, el projecte té un plantejament transversal i es pot abordar des de les ciències naturals, les ciències socials o la tutoria.
  A més a més, la guia didàctica et proporciona totes les orientacions que necessites per guiar l’alumnat al llarg de les diferents fases del repte.
 • Hi puc participar amb diversos grups classe?
  Sí, hi pots participar amb diversos grups classe, que podràs gestionar individualment des de la plataforma.
 • Si tinc dubtes durant el procés, amb qui puc posar-me en contacte?
  En qualsevol moment, pots enviar-nos preguntes i comentaris a través del correu electrònic de suport: serveiseducatius@aiguesdebarcelona.cat.
 • Té algun cost per a les escoles?
  No, la participació a Aigua de barri és totalment gratuïta. El centre només ha d’assumir el cost dels materials necessaris per dur a terme la recerca. Tots els experiments s’han dissenyat perquè els materials siguin fàcils d’aconseguir i econòmics.
 • Què passa si es dona un nou confinament de les escoles degut a la covid-19?
  Aigua de barri és un projecte pensat per adaptar-se a qualsevol situació, ja que té un format versàtil que es pot dur a terme tant presencialment com virtualment. El congrés de clausura serà en línia.
 • Quin ús es farà de les dades recollides sobre el consum d’aigua
  a les llars?
  Les dades es recullen de forma completament anònima i s’empraran només per a ús científic i de divulgació del projecte.
  La plataforma en cap cas recull dades identificatives dels nois i noies, ja que introdueixen la informació de consum a través del seu codi d’usuari, que és anònim.
  Les dades només podran associar-se a una població i institut. Aquestes dades estaran a lliure disposició dels centres escolars que vulguin usar-les i també dels centres de recerca que ho sol·licitin.

INSCRIPCIó

Uneix-te al repte

Pots inscriure el teu grup classe si ets docent d’ESO o Batxillerat a qualsevol escola
 pública, concertada o privada de Catalunya.