A punt
 per passar a l’acció?

FASES DEL PROJECTE I CALENDARI

Inscripcions
Inscriu-te a través del formulari d’aquesta web.
Planificació
Des de l’àrea interna, descarrega els materials didàctics i activa els teus grups classe.
Desenvolupament
Programa les activitats d'aula amb la guia didàctica, tenint en compte les dates d’enviament de dades recollides.
Tancament
Compartiu les vostres conclusions en el congrés científic del mes d'abril, que tancarà el projecte.

Aigua de barri en 10 passos

proposta didàctica

Consulta una mostra de la guia didàctica i coneix la correspondència curricular del projecte.

REGISTRE

Inscriu-te aquí: